Επιγραφές - Πυλώνες

Οι πυλώνες αποτελούν μια έξυπνη λύση επιγραφής ή και σήμανσης χώρου. Κατασκευάζονται κυρίως από προφίλ αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας ή ανοδίωσης και ακρυλικά η συνθετικά υλικά. Είναι φωτιζόμενοι μίας δύο η περισσότερων όψεων. Προσφέρονται ακόμη για προώθηση προϊόντων σε εκθέσεις και παρουσιάσεις.